Skønserklæringer tilsidesat af voldgiftsretten

I en nyligt afsagt kendelse fra Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg tilsidesatte voldgiftsretten skønserklæringerne i sagen, hvorved tagdækker blev frifundet for de huller i tagdækningen, som skønsmændene var overbeviste om var henholdsvis til stede og årsag til vandindtrængen i bygningen. Den konkrete sag I forbindelse med afleveringen af et større københavnsk byggeri blev der flere […]