Første MgO-sag afgjort – hvilken betydning har den?

Afgørelsen Den 21.06.2017 afsagde voldgiftsretten kendelse i den første sag vedrørende placering af ansvar ved anvendelse af MgO-plader som vindspærre. Sagen var anlagt af bygherre mod henholdsvis hovedentreprenør og rådgiver med påstand om betaling af udbedringsomkostninger til udskiftning af MgO-pladerne og udbedring af de skader, som pladerne havde forårsaget. Der var oprindeligt projekteret anvendelse at […]