Entreprenørfirma frifundet for bødekrav i anledning af hævning af stilladsdæk efter gamle regler i BFA (såkaldt 1-meter-løft metoden)

  • 22. juni 2022
  • Michael Hasløv Stæhr
Print

Entreprenør var tiltalt med påstand om bøde på kr. 140.000 i anledning af, at Arbejdstilsynet under besøg på byggepladsen observerede en ansat murer, der var i færd med at hæve stilladsdæk på murerstillads.

Arbejdet blev udført ved at hæve 1 trælle ad gangen 1 meter op uden at der i den forbindelse var udlagt en ekstra trælle til sikring mod nedstyrning/foroverstyrtning.

Arbejdet blev med andre ord udført efter normal kutyme og den Branchevejledning om opmuringsarbejde, der var gældende på daværende tidspunkt (maj 2020). Arbejdet blev derimod ikke udført i overensstemmelse med BAR Vejledning om opstilling og nedtagning af stilladser nr.6/2014, der dikterer brug af ekstra montagedæk (trælle), hvorfor Arbejdstilsynet og Ankestyrelsen fastholdte bøden.

Retten frifandt Entreprenøren under henvisning til, at uoverensstemmelse mellem de 2 branchevejledninger ikke kunne komme Entreprenøren til skade og det herefter ikke var grundlag for at dømme Entreprenøren.


Spørgsmål om jura?
Hvis du har spørgsmål til artiklens indhold eller andre spørgsmål omkring jura i byggeriet, er du velkommen til at kontakte Advokat (H), Michael Stæhr:

mst@hsalaw.dk