Byggejura for Praktikere – AB 18 og AB 92

Byggejura for praktikere
– AB 18 og AB 92

Hasløv Stæhr Advokater indbyder til kursus i byggejura med fokus på en gennemgang af de nye standardvilkår, AB 18, der trådte endeligt i kraft den 1. januar 2019. De nye regler i AB 18 gennemgås parallelt med reglerne i AB 92.

Bliv klædt på til at håndtere den ”nyeste” byggejura indenfor byggeriet sammen med en gennem- gang af relevant praksis og gældende lovgivning, herunder forældelsesloven og voldgiftsloven.

Næste kurser afholdes:

Pris pr. deltager kr. 2.400 excl. moms.

Tilmelding kan ske på mail Lb@hsalaw.dk med angivelse af dit firmanavn, antal deltagere samt navne på deltagerne. Tillige skal der ske indbetaling af kursusgebyr kr. 2.400,00 + moms (i alt kr. 3.000,00) pr. deltager på reg.nr. 0895 kontonr. 1021009 med angivelse af journalnummer 5014500.

Alternativt kan faktura rekvireres på telefon +4528251346 eller mail Lb@hsalaw.dk.

De fysiske rammer for kurset overholder naturligvis alle gældende regler for COVID-19.

Læs mere og hent invitationen som PDF her

Tilmeld næste kursus

Dit navn

Din e-mail

Virksomhed

Adresse

Antal deltagere

Dato for deltagelse

Kommentarer

Kursusbeskrivelse

Det er formålet med kurset, at give deltagerne en grundig og praktisk indføring i de særlige juridiske spilleregler, der gælder indenfor byggeriet med fokus på de nyligt vedtagne standardvilkår AB 18, der vil blive gennemgået parallelt med de velkendte regler i AB 92.

Deltagerne bliver rustet til at varetage egne interesser lige fra aftaleindgåelse og kontraktforhandling til 5 års eftersynet. Herunder gennemgås reglerne omkring entreprenørprojektering, mangler, for- sinkelse, risiko og ansvar i byggeriet. Deltagerne får desuden indføring i reglerne om forsikring, ekstraarbejder og betaling/tilbagehold samt de ny regler for konfliktløsning.

Kurset gennemføres som et intensivt heldagskursus og henvender sig primært til professionelle byg- herrer, entreprenører og rådgivere indenfor byggeri, herunder tilsynsførende pladsformænd, kon- duktører og andre ledende medarbejdere.

Kurset indeholder som ”grundstamme” en gennemgang af AB 18 sammenholdt med AB 92 suppleret med relevant lovstof og retspraksis fra voldgiftsretten og domstolene.

Indhold: Kurset vil bl.a. omfatte undervisning i:

 • AB 18 sammenholdt med AB 92
 • Aftaleindgåelse og kontrakter
 • Nyhederne i AB 18
 • Sikkerhedsstillelse – entreprenørgaranti og bygherregaranti
 • Forsikring og risiko ved byggeri
 • Bygherres ændringsret – ekstraarbejder
 • Betalingsregler – standsningsretten og renter
 • Forsinkelse/tidsfristforlængelse
 • Mangler/ansvar/afhjælpningsret/forældelseslov
 • Ophævelse af kontrakter
 • Tvistløsning, herunder den nye ”konfliktløsningstrappe” i AB 18
 • Voldgiftsretten
 • Syn og skøn og Beslutning vedr. stillet sikkerhed

Materialesamling samt forplejning og parkering hele dagen er inkluderet i prisen. Der udstedes kursusbevis svarende til 7 kursuslektioner.

Undervisere: advokat (H) Michael Stæhr og advokat (H) Per Setholm-Johansen

Udtalelser om Kurset

Vel udført kursus. I formåede at gøre de ” tørre ” emner interessante. Godt suppleret med indlagte cases.

Palle Nielsen
ATRIO ARKITEKTER


Tusind tak for et godt og lærerigt kursus!

Michael Bjørn
El-installatør