Mangler: Skal de udbedres? Hvis ja, hvornår?

Print
Advokat Per Setholm-Johansen hjælper Glarmesterlauget og dets medlemmer med besvarelse og håndtering af juridiske spørgsmål inden for bl.a. entrepriseret og udbudsret. Derudover skriver Per artikler om byggejura til Fagbladet Glas.
Nedenfor findes artiklen fra Fagbladet GLAS 4/2020.
gl2020-04
Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld.

Hvis der er mangler ved glarmesterens arbejde, er det klare udgangspunkt, at glarmesteren har både ret og pligt til at afhjælpe manglerne.

Er der mangler ved glarmesterens arbejde, er det klare udgangspunkt, at glarmesteren har både ret og pligt til at afhjælpe manglerne. Dette gælder uanset, om manglerne påvises ved afleveringen eller efterfølgende. Glarmesteren er dog alene forpligtet til at udbedre mangler, hvis bygherren har reklameret rettidigt over de pågældende mangler. Det nedenfor anførte gør sig gældende for tilfælde, hvor der er indgået aftale mellem to erhvervsdrivende, hvor AB 92/AB 18 er gældende for aftaleforholdet. Tilfælde, hvor glarmesteren har indgået aftale med en forbruger og tilfælde, hvor AB 92/AB 18 ikke er en del af aftalegrundlaget, gælder andre regler.

Efter afleveringen kan bygherre ikke påberåbe sig mangler, der kunne og burde have været opdaget ved en sædvanlig afleveringsforretning.

Det vil sige, at hvis en revne i en rude var til stede på afleveringstidspunktet, er glarmesteren ikke forpligtet til at skifte glasset, hvis bygherre først reklamerer over revnen et halvt år efter afleveringen. Sådanne mangler kan dog alligevel kræves udbedret, hvis manglen er udtryk for, at glarmesteren har udvist groft uforsvarligt forhold ved udførelsen. Før sådanne forhold foreligger, skal der generelt særdeles meget til, f.eks. at revnen er i en stor rude over et indgangsparti til et stormagasin, hvor der er overhængende fare for, at store glasstykker falder ned på de kunder, der færdes gennem indgangspartiet. Bl.a. som følge af ovenstående har glarmestre typisk en særlig stor interesse i at sikre, at der gennemføres en afleveringsforretning, og at der sikres bevis for, at en sådan er gennemført med registrering af eventuelle mangler, gerne i form af en afleveringsprotokol med tilhørende mangelliste.

Hvis der ikke gennemføres en egentlig afleveringsforretning bør glarmesteren som minimum bekræfte over for bygherre, gerne pr. mail, at der den pågældende dag er sket aflevering, og at der ikke var mangler/nævne de mangler, der blev påvist.

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura