Arbejdsområder

Vores team af advokater har samlet solid brancheerfaring fra landets største advokatkontorer.
Vælg et emne for at vide mere om hvad vi kan tilbyde dig.

Digital Tinglysning

Print

Det kan være svært at finde hjælp til, hvorledes anmeldelsen til tinglysning oprettes, hvem der skal med som roller i anmeldelsen, hvornår det er nødvendigt at indhente ejernes cpr.numre og ikke mindst, hvem der skal underskrive anmeldelsen.

Vi har her på kontoret ekspertise i at tinglyse vedtægter og sikkerhed til ejerforeningen. Derfor kan vi oftest udarbejde og tinglyse et dokument hurtigere, end administrator selv kan.

  • Typiske udfordringer

    Bistand til tinglysning af vedtægter, pantebreve og anden sikkerhed til ejerforeninger.

    Tinglysning af vedtægter, tillæg hertil og anden tinglysning af sikkerhed til ejerforeningen kan være temmelig tidskrævende for en administrator at håndtere.

    Ved tinglysning af f.eks. ændrede vedtægter kan der opstå problemer med, om bestyrelsen er bemyndiget til at underskrive for ejerne, eller om ejerne skal tiltræde anmeldelsen.

  • Vores procedure

    Når vi tinglyser vedtægter for ejerforeningen, benytter vi os af at udstede en tinglysningsfuldmagt fra ejerforeningen til os, således at ejerforeningens bestyrelse kan nøjes med at underskrive på én tinglysningsfuldmagt, selvom anmeldelsen omfatter mange ejerlejligheder. Når fuldmagten er underskrevet, tager vi os af resten.

 

Kontakt advokatsekretær Louise Bak på telefon: 28 25 13 46 eller Email: Lb@hsalaw.dk og hør mere.

hasløv-012