Ekstraarbejder godkendt af rådgiver -underkendt af voldgiftsretten

Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed har for nylig afsagt en kendelse i en “klassisk entreprisesag” omhandlende mangler ved arbejdet og ikke mindst spørgsmålet om entreprenørens krav på betaling af diverse ekstraarbejder. På 7 ud af 8 tvistepunkter var kendelse helt som forventet og i overensstemmelse med gældende regler og praksis (hvilket de jo som hovedregel […]