Juridisk rådgivning til byggeriets entreprenører & virksomheder

Vores speciale er entreprise- og udbudsret, lejeret, selskabsret og arbejdsmiljøstraffesager, hvor vi som de eneste kan tilbyde juridisk rådgivning på det højeste niveau.

Entrepriseret & Byggejura

Entrepriseret omfatter traditionelt alle de juridiske problemstillinger, der knytter sig til gennemførelsen af et byggeri, stort som småt.

Voldgifts & Retssager

Vi varetager sager og procedure for samtlige retsinstanser. Kontoret har møderet for Højesteret og kontorets advokater har alle en betydelig erfaring i varetagelsen af retssager og voldgiftssager.

Forsikrings & Erstatningssager

Vi en solid ekspertise vedrørende de forhold, som relaterer sig til bygge- og anlægsbranchen og de forsikrings og erstatningsretlige udfordringer, der følger heraf.

Selskabsret

Vi laver tilpassede løsninger til den enkelte og yder herunder målrettet rådgivning til iværksættere og andre om valg af den optimale selskabsform ud fra den enkeltes behov.

Udbudsret

Vi rådgiver både ordregivende myndigheder og private virksomheder vedrørende samtlige udbudsretlige forhold i henhold til både den danske tilbudslov og de EU-retlige udbudsregler.

Arbejdsmiljø

Vores rådgivning omfatter både forebyggende arbejde i form af rådgivning omkring systematisk arbejdsmiljø, APV, sikkerhedsorganisation m.m. og tabsbegrænsende arbejde.

Skal du som entreprenør bruge juridisk rådgivning fra en advokat med fokus på entrepriseret,
eller er du interesseret i kurser med henblik på byggejura, er vi til rådighed. Vi har mange års erfaring med branchen og har en personlig tilgang til alle sager.

Mange forskellige aktører tilbyder i dag rådgivning, så det er vigtigt at vælge nogle med erfaring og ekspertise som kan på området.
Det rigtige valg omkring juridisk rådgivning kan spare en virksomhed for ikke blot økonomisk besvær,
men også for tid og unødig stress.

Anmod om et fysisk møde eller beskriv din sag, og vi vil vende tilbage med en uforpligtende vurdering om hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt.