Udbudsret

Hasløv Stæhr Advokater rådgiver både de ordregivende myndigheder og private virksomheder vedrørende samtlige forhold om udbudsret i henhold til både den danske tilbudslov og de EU-retlige udbudsregler.

Udbudsret omhandler det offentliges indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, der hvert år løber op i ca. 370 mia. kr. For at sikre, at skatteydernes penge forvaltes hensigtsmæssigt, er det vigtigt at det offentliges indkøb er så effektivt som muligt, og at der skabes lige konkurrence mellem virksomheder, der byder på offentlige kontrakter. Dette er udbudsreglerne med til at sikre.

Med professionel rådgivning fra en advokat, sørger vi for at adgang til de stærkeste kompetencer indenfor udbudsret.

 

Vi hjælper dig med følgende områder

Et holistisk syn på udbudret

Vi har som advokater stor erfaring med rådgivning vedrørende både de udbudsretlige og de kontraktretlige forhold, der er forbundet med gennemførelsen af en udbudsproces. Vi har under hele rådgivningsforløbet stor fokus på de kommercielle forhold og vi rådgiver både før, under og efter udbuddets gennemførelse.
Udbudsret er et komplekst område, men vi sørger for at vores advokater tager dig trygt igennem processen.

Før udbuddets gennemførelse

Vi kan bistå med tilrettelæggelse af selve udbudsproceduren, helt fra planlægningsfasen, til prækvalifikationsfasen, og tilbudsfasen.
Som forbigået entreprenør kan det også være af interesse at få en vurdering af en advokat, for at se om spillereglerne i forbindelse med et udbud er fulgt.

Under udbuddets gennemførelse

Vi rådgiver under selve udbudsprocessen og sørger for at tilbudsfasen, evalueringsfasen og kontraktfasen forløber forholdsmæssigt.

Når udbuddet er gennemført

Vi bistår ved løsning af de konflikter, som måtte opstå efterfølgende, herunder også ved klagesager i Klagenævnet for Udbud.

Hvad kan vi gøre for dig

Anmod om et fysisk møde eller beskriv din sag, og vi vil vende tilbage med en uforpligtende vurdering om hvordan vi kan hjælpe dig.