Selskabsret

Hasløv Stæhr Advokater yder som rådgiver for byggebranchens aktører ligeledes bistand af en lang række forhold inden for selskabsret. Vi laver tilpassede løsninger til den enkelte og yder herunder målrettet rådgivning til iværksættere og andre om valg af den optimale selskabsform ud fra den enkeltes behov.

Vi bistår endvidere i forbindelse med forhandling omkring køb og salg af virksomheder og videreudvikling af igangværende virksomheder med mod på vækst og udfordringer.

Vi hjælper dig med følgende områder indenfor selskabsret

Stiftelse af A/S, ApS, K/S og P/S mv.

Vi har omfattende erfaring med selskabsret ved stiftelse af kapitalselskaber og rådgivning i forbindelse med valg af den mest egnede selskabsform.

Prisen for stiftelse af et kapitalselskab er kr. 3.000 ex moms i salær samt kr. 670 inkl. i gebyr til Erhvervsstyrelsen. En stiftelse omfatter følgende ydelser:

– Indledende rådgivning
– Udarbejdelse af stiftelsesdokument
– Udarbejdelse af vedtægter
– Udarbejdelse af ejerbog
– Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen
– Registrering i Det Offentlige Ejerregister

Oprettelse af holdingkonstruktioner

Vi gør processen nem for dig, så du sparer tid på at sætte dig ind i de formelle regler og udarbejdelse af dokumenter. Vi har stor erfaring med at etablere selskabskonstruktioner, der giver økonomiske fordele for ejerne. Du er derfor sikret en optimal start med dit holding.

Vedtægter og vedtægtsændringer

I forbindelse med et selskabs udvikling, levetid og evt. vækst, kan der opstå et behov for at ændre vedtægterne i selskabet. Det kan i nogle tilfælde være en lang og uoverskuelig proces at skulle lave vedtægtsændringer i sit selskab, da der er flere aspekter, man skal være opmærksom på.

Kapitalselskaber, som eksempelvis aktieselskaber (A/S) eller anpartsselskaber (ApS), er underlagt selskabsloven, der blandt andet indeholder regler for, hvad et selskabs vedtægter skal indeholde.
Hvis du gerne vil lave vedtægtsændringer i dit aktieselskab eller anpartsselskab, skal du derfor være opmærksom på, hvad der står beskrevet i selskabsloven, så du overholder reglerne for vedtægter.

Forretningsorden for direktion og bestyrelse

En forretningsorden er et sæt spilleregler/vedtægter, som gælder for arbejdet i en bestyrelse eller i en direktion.

Det er i aktieselskabsloven fastsat, at samtlige bestyrelser i et aktieselskab (A/S) skal have en forretningsorden for bestyrelsen, der nærmere fastlægger de formelle vilkår for bestyrelsesarbejdet.

En typisk forretningsorden indeholder bestemmelser om mødeindkaldelse, dagsorden, mødeledelse og beslutningsdygtighed, afstemningsregler, kravet om førelse af forhandlingsprotokol, inhabilitet, forholdet i forhold til øvrige ledelsesorganer i selskabet, førelse af aktiebog samt om forholdet til selskabets revisor, revisionsprotokollatet samt udarbejdelse af årsregnskaber.

Kapitalforhøjelser og -nedsættelser

Kapitalforhøjelse i anpartsselskab eller iværksætterselskab eller aktieselskab.
Skal dit selskab udvide?
Skal du forhøje kapitalen i selskabet?
Skal der nye investorer ind?

Vi kan bistå dig nemt og enkelt med at gennemføre en kapitalforhøjelse i dit iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab.

Regulering af kapitalejernes forhold i ejeraftale eller vedtægter

Hvis der er flere ejere af et selskab, kan det være en god ide at regulere ejernes indbyrdes forhold i en ejeraftale.
Det er som udgangspunkt vores anbefaling, at selskabsejere får udarbejdet en ejeraftale og overvejer, om vedtægterne skal tilpasses, så de bedst muligt sikrer, at indholdet af ejeraftalen også respekteres i praksis uden at gengive det fulde indhold af ejeraftalens bestemmelser.
Vi har stor erfaring med udarbejdelse af vedtægter og ejeraftaler samt rådgivning omkring sammenspillet mellem disse dokumenter.

Likvidation og opløsning

Står du og skal lukke din virksomhed, kan vi hjælpe dig med at få lukket den ordentligt.
Virksomhedens konkrete situation kan have indflydelse på dine muligheder. Kontakt os og få afklaret hvilken løsning vi vil anbefale dig.

Vi har gode erfaringer med alle løsningerne, så vi skal blot have klarlagt, hvad der er det rigtige valg for dig.

Hvad kan vi gøre for dig

Anmod om et fysisk møde eller beskriv din sag, og vi vil vende tilbage med en uforpligtende vurdering om hvordan vi kan hjælpe dig.