Byggejura for Praktikere

Hasløv Stæhr Advokater indbyder til kursus i byggejura med fokus på en gennemgang af standardvilkårene, AB 18, der har været i kraft siden den 1. januar 2019. AB 18 gennemgås parallelt med reglerne i AB 92.

Bliv klædt på til at håndtere den ”nyeste” byggejura inden for byggeriet sammen med en gennemgang af relevant praksis og gældende lovgivning, herunder forældelsesloven og voldgiftsloven.

AB 18 / AB 92

Næste kursus afholdes

Torsdag den 7. november 2024
kl. 08.30-16.30

Scandic Hotel
Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Tilmelding Senest:
1. november 2024

Gå til Tilmelding

Torsdag den 21. november 2024
kl. 08.30-16.30

Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Tilmelding Senest:
14. november 2024

Gå til Tilmelding

En grundig og praktisk indføring i de særlige juridiske spilleregler

Det er formålet med kurset, at give deltagerne en grundig og praktisk indføring i de særlige juridiske spilleregler, der gælder indenfor byggeriet med fokus på standardvilkårene AB 18, der vil blive gennemgået parallelt med de velkendte regler i AB 92.

Deltagerne bliver rustet til at varetage egne interesser lige fra aftaleindgåelse og kontraktforhandling til 5 års eftersynet. Herunder gennemgås reglerne omkring entreprenørprojektering, mangler, for- sinkelse, risiko og ansvar i byggeriet. Deltagerne får desuden indføring i reglerne om forsikring, ekstraarbejder og betaling/tilbagehold samt reglerne for konfliktløsning.

Kurset indeholder som ”grundstamme” en gennemgang af AB 18 sammenholdt med AB 92 suppleret med relevant lovstof og retspraksis fra voldgiftsretten og domstolene.

Indhold: Kurset vil bl.a. omfatte undervisning i:

 • AB 18 sammenholdt med AB 92
 • Aftaleindgåelse og kontrakter
 • Sikkerhedsstillelse – entreprenørgaranti og bygherregaranti
 • Forsikring og risiko ved byggeri
 • Bygherres ændringsret – ekstraarbejder
 • De væsentlige forskelle i forhold til AB 92
 • Betalingsregler – standsningsretten og renter
 • Forsinkelse/tidsfristforlængelse
 • Mangler/ansvar/afhjælpningsret/forældelseslov
 • Ophævelse af kontrakter
 • Tvistløsning, herunder ”konfliktløsningstrappe” i AB 18
 • Voldgiftsretten
 • Syn og skøn og beslutning vedr. stillet sikkerhed

Materialesamling samt forplejning og parkering hele dagen er inkluderet i prisen. Der udstedes kursusbevis svarende til 7 kursuslektioner.

Michael Stæhr, Advokat (H)
Underviser

Michael har siden 1997 beskæftiget sig med de særlige juridiske udfordringer der gør sig gældende indenfor byggeriet, lige fra kontrakters indgåelse og forhandling til tvister i voldgift og civilretten. Michael har varetaget klientens interesser i et utal af juridiske tvister ved retterne inden for enterpriseretten, forsikringsret, erstatningsret og straffesager vedrørende bødekrav fra Arbejdstilsynet.

Per Setholm-Johansen, Advokat (H)
Underviser

Per har arbejdet som advokat siden 2008 med speciale i entrepriseret, udbudsret, handel med fast ejendom, erstatningsret, forsikringsret samt lejeret og fik møderet for landsret i 2010, og Højesteret i 2015. Per er desuden flittigt benyttet som underviser indenfor områderne entrepriseret og fast ejendom.

Ofte stillede spørgsmål

Kurset henvender sig primært til professionelle byg- herrer, entreprenører og rådgivere indenfor byggeri, herunder tilsynsførende pladsformænd, konduktører og andre ledende medarbejdere.

Kurset indeholder som ”grundstamme” en gennemgang af AB 18 sammenholdt med AB 92 suppleret med relevant lovstof og retspraksis fra voldgiftsretten og domstolene.

Indhold: Kurset vil bl.a. omfatte undervisning i:

 • AB 18 sammenholdt med AB 92
 • Aftaleindgåelse og kontrakter
 • Nyhederne i AB 18
 • Sikkerhedsstillelse – entreprenørgaranti og bygherregaranti
 • Forsikring og risiko ved byggeri
 • Bygherres ændringsret – ekstraarbejder
 • Betalingsregler – standsningsretten og renter
 • Forsinkelse/tidsfristforlængelse
 • Mangler/ansvar/afhjælpningsret/forældelseslov
 • Ophævelse af kontrakter
 • Tvistløsning, herunder ”konfliktløsningstrappe” i AB 18
 • Voldgiftsretten
 • Syn og skøn og beslutning vedr. stillet sikkerhed

Hver kursusdeltager vil få udstedt et kursusbevis svarende til 7 kursuslektioner.

Kurserne afholdes delvist på Scandic i Hvidovre (Kettevej 4, 2650 Hvidovre) og på Munkebjerg Hotel i Vejle. (Munkebjergvej 125, 7100 Vejle)

Kurset afholdes 2-3 gange om året alt afhængigt af efterspørgsel. Følg med her på siden for at se hvornår næste kursus afholdes.

Kurset gennemføres som et intensivt heldagskursus fra 08:30 til 16:30.

Tilmelding kan ske op til 1 uge før kurset afholdes. (Se SU i kursusindbydelsen)

Prisen per deltager er kr. 2.640,00 + moms (i alt kr. 3.300,00) pr. deltager

Tilmelding kan ske via formularen på denne side eller via mail til Lb@hsalaw.dk med angivelse af jeres firmanavn, antal deltagere samt navne på deltagerne. Tillige skal der ske indbetaling af kursusgebyr kr. 2.400,00 + moms (i alt kr. 3.000,00) pr. deltager på reg.nr. 0895 kontonr. 1021009 med angivelse af journalnummer 5014900.

Kursustilmelding

Tilmelding kan ske via formularen nedenfor eller mail Lb@hsalaw.dk med angivelse af dit firmanavn og adresse, antal deltagere samt navne på deltagerne. Tillige skal der ske indbetaling af kursusgebyr kr. 2.640,00 + moms (i alt kr. 3.300,00) pr. deltager på reg.nr. 0895 kontonr. 1021009 med angivelse af journalnummer 5014981.

Alternativt kan faktura rekvireres på telefon +45 28 25 13 46 eller mail Lb@hsalaw.dk.