Arbejdsmiljø

Hasløv Stæhr Advokater rådgiver som et af de få kontorer på specialistniveau indenfor arbejdsmiljøbødesager og påbud. Vores rådgivning omfatter både forebyggende arbejde i form af rådgivning omkring systematisk arbejdsmiljø, APV, sikkerhedsorganisation m.m. og tabsbegrænsende arbejde i form af drøftelser og forligsforhandling med Arbejdstilsyn og anklagemyndighed, når der først er udsted påbud og bødeforlæg.

Vi hjælper dig med følgende områder

Systematisk arbejdsmiljø

Fundamentet for et vellykket arbejdsmiljø er at de væsentlige opgaver sættes i system. Derved kan de gentagende og lovpligtige arbejdsmiljøopgaver styres og ensrettes. Det skaber desuden effektivisering ikke bare for arbejdsmiljøet, men også for bundlinjen i jeres virksomhed – stor såvel som lille.

Arbejdspladsvurdering APV

Arbejdspladsvurdering også kaldet APV er påkrævet. Da byggeriets virksomheder ofte arbejder ude på byggepladsen, er det derfor vigtigt at vurdere, om der er særlige arbejdsmiljøproblemer på den nye eller midlertidige arbejdsplads, som man skal have med i vurderingen.

Sikkerhedsorganisation

Forebygning af risici sker igennem sikkerhedsorganisationen. Arbejdspladsen vil typisk én til flere arbejdsmiljøudvalg eller grupper. Vi forstår os på komplikationerne som kan spille ind ved etableringsfasen og/eller hvis uheldet er ude og påbud modtages.

Når påbud modtages

Det er typisk en god ide at søge advokatbistand allerede når påbud fra Arbejdstilsynet modtages, idet det er vores erfaring, at mange bødesager kan afsluttes uden retssag, såfremt påbud og tilbagemelding håndteres korrekt.

Tabsbegrænsende arbejde

Drøftelser og forligsforhandling med Arbejdstilsyn og anklagemyndighed kan være langsommeligt og føre til tab, når der først er udsted påbud og bødeforlæg. Vi er eksperter i at begrænse tab og tidsoptimere denne process.

Speciale i arbejdsmiljøbødesager

Vores specialistadvokater fører med succes løbende arbejdsmiljøbødesager i retten på vegne af bl.a. nogle af byggebranchens største aktører.