AB 18 / AB 92
Almindelige betingelser

 AB 18 (tidligere AB 92) er ét af de mest anvendte regelsæt ved professionelle byggerier. Regelsættet er beregnet til at regulere aftaler inden for fag-, stor- og hovedentreprise.

En væsentlig del af de spilleregler, der gælder i forholdet mellem bygherre, rådgiver og entreprenør er allerede beskrevet i en række forskellige almindelige betingelser, der uden fravigelser eller tilføjelser langt hen ad vejen ligeligt varetager parternes interesser og beskriver vilkårene for gennemførelsen af et byggeri.

AB 18

Almindelige betingelser (AB 18) for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

I 2018 kom de nye spilleregler for aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens parter. 

Læs mere om Almindelige Betingelser AB 18 på voldgift.dk 

 

 

AB 92

Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 1992

Hvad er forskellen på denne og de nye regler AB 18?
Anvendes denne stadig hyppigt? 
Hvad indebærer den?  

 

Læs mere om Almindelige Betingelser AB 18 på voldgift.dk

ABT 93

ABT 93 

(Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 1993)

 

ABR 89

ABR 89 

(Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand af 1989)

 

AB FORBRUGER

AB Forbruger

(Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere)

Hasløv Stæhr Advokater afholder løbende kurser i entrepriseret og og byggejura, herunder anvendelsen af AB 18, AB 92, ABT 93 og ABR 89.

Se aktuelle kurser vi tilbyder

ABR 89

Hasløv Stæhr Advokater afholder løbende kurser i entrepriseret og og byggejura, herunder anvendelsen af AB 18, AB 92, ABT 93 og ABR 89.

Se aktuelle kurser vi tilbyder

Har du spørgsmål til Almindelige Betingelser?

Gennemførelsen af en ofte langstrakt voldgiftssag eller retssag er ikke altid den løsning, der betaler sig bedst for klienten, når man tillige tager de samlede økonomiske, tidsmæssige og personlige konsekvenser i betragtning. Hasløv Stæhr Advokater har uddannet mediator med erfaring og fører aldrig sager for sagens skyld, men tilstræber altid at opnå den løsning på en given tvist, der samlet set betaler sig bedst for klienten. 

Dette indebærer også rådgivning omkring muligheden for en hurtig og forligsmæssig løsning, der ifølge kontorets erfaring bedst tilvejebringes, når begge parter er rådgivet af dygtige og kompetente advokater, der kender byggejuraen og ikke mindste voldgiftsrettens praksis og handlemåde, og som derfor formår at bidrage til afslutning af sagen forligsmæssigt med en resultat, der så vidt muligt er identisk med det resultatet retten eller voldgiftsretten alligevel ville være nået frem til.

 

Lad os starte dialogen om jeres sag

Anmod om et fysisk møde eller beskriv din sag, og vi vil vende tilbage med en uforpligtende vurdering om hvordan vi kan hjælpe dig.