Ansvarsbegrænsning i materialeleverandørs standardbetingelser tilsidesat

En materialeleverandør havde i sine standard salgs- og leveringsbetingelser forsøgt at begrænse købers misligholdelsesbeføjelser til omlevering af materialer. Denne klausul blev i en nyligt afsagt dom ved Retten i Kolding tilsidesat, hvorved materialeleverandøren blev dømt til at erstatte entreprenørs udgifter til henholdsvis indkøb og montering af nye materialer. For yderligere oplysninger kontakt advokat Per Setholm-Johansen.