Stilladsfirma slap for Arbejdstilsynets bødekrav som følge af manglende faldsikring

Københavns Byret frifandt Stilladsfirmaet, da retten fandt det sandsynliggjort, at medarbejderen var instrueret tilstrækkeligt og at der blev ført passende tilsyn. Retten udtalte, at arbejdsgiver ikke kan forventes at føre tilsyn hele tiden med alle medarbejdere. For nærmere information kontakt adv. Anne Hasløv Stæhr eller adv. Michael Stæhr.