Rådgiver krav på honorar trods manglende aftale

Retten i Hillerød har i en dom fastslået, at når man som bygherre henvender sig til en arkitekt, der herefter udarbejder diverse skitser til brug for et påtænkt projekt, så er der en klar formodning for, at man som bygherre også skal betale for arkitektens arbejde efter medgået tid, medmindre der er indgået anden aftale. I den […]