BOLIGFORENINGER MED FORBRUGERSTATUS?

Når bygherre er forbruger har man som hoved-eller totalentreprenør overfor sine underentreprenører en udfordring i forhold til det i AB92 og ABT 93 normalt gældende 5 års-ansvar i § 36 og voldgiftsklausulen i § 47.  Når bygherre er forbruger har de fleste entreprenører efterhånden vænnet sig til, at man som entreprenør ikke længere kan aftale 5 års ansvar (AB […]

Ekstraarbejder godkendt af rådgiver -underkendt af voldgiftsretten

Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed har for nylig afsagt en kendelse i en “klassisk entreprisesag” omhandlende mangler ved arbejdet og ikke mindst spørgsmålet om entreprenørens krav på betaling af diverse ekstraarbejder. På 7 ud af 8 tvistepunkter var kendelse helt som forventet og i overensstemmelse med gældende regler og praksis (hvilket de jo som hovedregel […]