Totalentreprenør frifundet for erstatningskrav i anledning af transport i entreprisesum

Østre Landsret har netop frifundet en totalentreprenør for krav om erstatning i anledning af en underentreprenørs transport i restentreprisesummen til en leverandør. Med henblik på at opretholde leverancerne til et igangværende byggeri var underentreprenøren nødsaget til at meddele materialeleverandør transport i sin restentreprisesum. Transporten blev behørigt anmeldt til totalentreprenøren, der også bekræftede modtagelsen af transporten. Godt […]

Entreprenør fik medhold i ekstraarbejder. Dagbøder, byggeplads og mangler afvist

I en netop afsagt kendelse fra Voldgiftsretten fik VVS/Ventilationsentreprenør overfor Totalentreprenøren medhold til en lang række ekstraarbejder på VVS- og Ventilationsentreprisen omfattende 3 skoler, selvom arbejdet i henhold til kontrakten var udbudt på totalentrepriselignende vilkår “omfattende de i byggeprogrammet og konkurrenceprojektet nævnte ydelser til fuldt færdigt arbejde..”. Det fremgik endvidere af entreprisekontrakten, at eventuelle ekstraarbejder alene […]