Hovedentreprenør samme krav på betaling af ekstraarbejder som underentreprenøren

I en netop afsagt kendelse fra Voldgiftsnævnet for  Bygge- og Anlægsvirksomhed slog Voldgiftsretten fast, at hovedentreprenøren på et større industribyggeri i medfør af AB 92 § 2 stk. 2., havde samme krav på betaling af ekstraarbejder overfor bygherre som underentreprenøren havde overfor hovedentreprenøren. Voldgiftssagen angik spørgsmålet om, hvorvidt brandmaling af stålkonstruktionerne var indeholdt i stålentreprisen eller skulle honoreres […]