Entreprenør fik medhold i erstatningskrav overfor totalrådgiver som følge af projekteringsfejl

Entreprenør fik medhold i erstatningskrav som følge af rådgivers projekteringsfejl og mangler ved anvendelsen af Hody-kompositdæk. En entreprenør rejste over for dennes rådgiver krav på erstatning for fejl og mangler ved rådgiverens totalrådgivning i forbindelse med anvendelsen af Hody-kompositdæk udført i forbindelse med opførelsen af en boligbebyggelse. Entreprenøren gjorde blandt andet gældende, at rådgiveren som […]