Entreprenør fik medhold i erstatningskrav overfor totalrådgiver som følge af projekteringsfejl

Print

Entreprenør fik medhold i erstatningskrav som følge af rådgivers projekteringsfejl og mangler ved anvendelsen af Hody-kompositdæk.

En entreprenør rejste over for dennes rådgiver krav på erstatning for fejl og mangler ved rådgiverens totalrådgivning i forbindelse med anvendelsen af Hody-kompositdæk udført i forbindelse med opførelsen af en boligbebyggelse.

Entreprenøren gjorde blandt andet gældende, at rådgiveren som projektansvarlig totalrådgiver havde ansvaret for alle ingeniør – og arkitektdiscipliner, herunder statiske beregninger og konstruktioner. Totalrådgiver var derfor erstatningsansvarlig for afhjælpningsomkostningerne som følge af revnedannelse i boligernes vægge som følge af utilstrækkelig stabilitet i konstruktionen.

Rådgiveren gjorde blandt andet gældende, at der til fordeling af projekteringsydelser ved betonelementleverance anvendes BIPS A113 model AL for dæk og 3L for vægge og 3R for stabiliserende vægge, hvorfor at det i stedet var leverandøren af elementer af beton, der havde ansvaret for projektering og udarbejdelse af de statiske beregninger.

Voldgiftsretten fandt, at byggeriet ikke var opført med betonelementdæk, men med Hody-dæk, som er fritspændte kompositdæk med profilerede stålplader, som udstøbes med beton på pladsen, hvorfor henvisning til BIPS A113 og en evt. leverandørprojektering ikke havde relevans for sagen. 

Henset til sagens hændelsesforløb var det voldgiftsrettens vurdering, at rådgiveren som totalrådgiver var ansvarlig for projekteringen.

Voldgiftsretten lagde i denne forbindelse blandt andet vægt på, at rådgiver som totalrådgiver har skullet samle ansvaret for rådgiverens ydelser og koordinere disse, ligesom rådgiver med denne forpligtelse skullet sikre, at leverandøren modtog de rette oplysninger om bl.a. spændvidder og lastforudsætninger i forbindelse med beregningerne af Hody-dækket uden særskilt anmodning herom fra entreprenøren. Hertil kommer, at det under sagen fandtes reelt dokumenteret, at rådgiveren havde deltaget i projekteringen af Hody-dækket, idet rådgiveren både havde anvist dæktykkelse, betonstyrke og brug af fiberarmering i stedet for rionet.

Entreprenøren fik herefter medhold i det rejste erstatningskrav i form af udbedringsomkostninger, som blev fastsat på baggrund af et forud for voldgiftssagen gennemført syn og skøn.

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura