Entreprenør medhold i krav på betaling af genetillæg og ventetid

 I en nyligt afsagt kendelse fra Voldgiftsretten har en VVS-entreprenør fået medhold i krav på betaling genetillæg og ventetid i anledning af, at vvs-arbejdet i strid med projektmaterialet viste sig at skulle udføres delvist i en krybekælder fremfor som først antaget en ingeniørgang med normal stå-højde. Byggesagen omhandlede renovering og udvidelse af eksisterende skole, der […]