Afhjælpningsretten overtrumfer bygherres krav på erstatning eller godtgørelse

I en nylig afsagt dom fra Retten i Lyngby har Retten i klare vendinger statueret, at entreprenørens ret til afhjælpning af fejl og mangler går forud for Bygherres evt. krav på erstatning eller godtgørelse. Entreprenøren havde i hovedentreprise udført udskiftning og renovering af døre og vinduer på vegne en Andelsboligforening som Bygherre. AB 92 udgjorde […]