Afhjælpningsretten overtrumfer bygherres krav på erstatning eller godtgørelse

Print
I en nylig afsagt dom fra Retten i Lyngby har Retten i klare vendinger statueret, at entreprenørens ret til afhjælpning af fejl og mangler går forud for Bygherres evt. krav på erstatning eller godtgørelse.

Entreprenøren havde i hovedentreprise udført udskiftning og renovering af døre og vinduer på vegne en Andelsboligforening som Bygherre. AB 92 udgjorde en del af parternes aftalegrundlag.

I forbindelse med afleveringen påtalte Bygherres rådgiver mangler ved de leverede døre og vinduer i form af utætheder, hvor der ifølge Bygherre var konstateret vandindtrængning og træk. Entreprenøren gennemførte sammen med leverandøren af vinduer og døre en tæthedsafprøvning, der ikke viste tegn på utætheder. Entreprenøren og leverandøren tilbød dog, at man i forbindelse med en afsluttende mangelgennemgang eftergik døre og vinduer og efterjusterede disse. Ligeledes vedstod entreprenør og leverandør, at der var konstateret enkelte tilfælde af defekte tætningslister, der kunne forårsage vandindtrængning, hvilke man ligeledes tilbød udskiftning af.

Bygherre gjorde gældende, at der var væsentlige mangler ved vinduer og døre og at disse mangler ikke blot kunne isoleres til udskiftning af nogle få tætningslister. Bygherre tilbageholdte ca. kr. 1 mio. på slutfakturaen og begærede syn og skøn og afviste Entreprenørens tilbud om afhjælpning af restmangler (værdisat til kr. 50.000)og eftergang af tætningslister.

Det af retten udmeldte syn og skøn konstaterede ligeledes tilfælde af defekte tætningslister, der medførte vandindtrængning, men konkluderede derudover, at arbejdet var udført i henhold til projektet.

I retten fastholdte Bygherre erstatningskrav, der oversteg Entreprenørens tilgodehavende og gjorde derudover gældende, at man under alle omstændigheder var berettiget til at tilbageholde i tilgodehavendet indtil anerkendte restmangler (kr. 50.000) og tætningslister var afhjulpet.

Retten konkluderede, at der var mangler ved tætningslister og ligeledes restmangler for kr. 50.000, men da Entreprenøren i rette tid havde tilbudt afhjælpning af begge dele, var der ikke grundlag for at tilkende bygherre erstatning, godtgørelse eller for den sags skyld tilbageholdsret.

Entreprenøren fik således dom for sit fulde tilgodehavende.

I samme sag afviste Retten ligeledes erstatning for mangler ved noget arbejde der af Entreprenøren var udført pr. kulance.

 

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura