Skærpede krav til vedtagelse af AB 92 ift. private forbrugere

 AB 92 indgår i vidt omfang i entrepriseaftaler om bygge- og anlægsarbejder, men skal som det altovervejende udgangspunkt være aftalt mellem parterne for at være gældende. Det fremgår imidlertid ikke af AB 92, hvor meget der skal til, førend AB 92 skal anses for at være aftalt mellem parterne. Disse vedtagelseskrav har henholdsvis domstolene og […]