Kan prisstigninger på materialer kræves betalt?

byggematerialer

Læs hvad Per Setholm-Johansen har skrevet i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 4/2021.   Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. Ved en forud aftalt fast pris kan prisstigninger på materialer ikke kræves betalt af bygherre, medmindre der foreligger aftale herom. Desuden er det entreprenøren der skal dokumentere, at betingelserne for krav på bygherres […]

Udtalelser på Facebook gruppe kunne ikke medføre godtgørelse

Injurierende udtalelser på Facebook gruppe fandtes ikke at kunne medføre godtgørelse eller omkostninger til dækning af publicering af dom I en nyligt afsagt dom fra Retten i Hillerød, blev det slået fast, at selvom udtalelser var injurierende, var der ikke grundlag for godtgørelse af tort og dermed ikke nogen økonomisk vinding for sagsøgerne ved sagen. […]