Rådgivers ansvar for manglende tilsyn og hæftelsesgennembrud

Retten i Helsingør har i en nyligt afsagt dom slået fast, at rådgiver (R) hæfter for utilstrækkeligt tilsyn med entreprenørens (E) arbejde, og at denne hæftelse ikke nødvendigvis begrænses af til et likvidationsprovenu efter lukning af arkitektvirksomheden (ApS). I år 2011 fik bygherre (BH) opført en tilbygning til deres private hus, som R tegnede, og […]