Rådgivers ansvar for manglende tilsyn og hæftelsesgennembrud

Print
Retten i Helsingør har i en nyligt afsagt dom slået fast, at rådgiver (R) hæfter for utilstrækkeligt tilsyn med entreprenørens (E) arbejde, og at denne hæftelse ikke nødvendigvis begrænses af til et likvidationsprovenu efter lukning af arkitektvirksomheden (ApS).

I år 2011 fik bygherre (BH) opført en tilbygning til deres private hus, som R tegnede, og som en E forestod opførelsen af.

I kontrakten udarbejdet af R stod det anført, at R var ansvarlig for gennemgang og godkendelse af arbejdets kvalitet, og at R forestod den overordnede byggeledelse.

I 2018 kunne BH konstatere, at der skete nedbrydning af tilbygningen, idet tilbygningen viste sig at være opført forkert og ikke tilsvarende det projekterede.

BH tog i forlængelse kontakt til både R og E, som begge benægtede et ansvar.

Efter henvendelsen påbegyndte R en likvidation af selskabet uden at fortælle BH herom trods forpligtelsen hertil jf. selskabslovens § 221.

Der var alene et beskedent likvidationsprovenu efter likvidationen, der blev udloddet til arkitekten (A), der var eneejer af R samt eneste ansatte i R.

BH indledte i forlængelse en sag om isoleret bevisoptagelse mod E og R, og skønserklæringen i sagen bekræftede BH’s antagelser om markante fugt-udfordringer ved tilbygningen.

Grundet E’s konkurs og likvidationen af R, udtog BH herefter alene stævning mod A.

Retten i Helsingør afsagde dom i sagen den 29. september 2021, hvor Retten lagde til grund, at R skulle have ført tilsyn med byggeriets kvalitet, som BH betalte for, men at tilsynet var mangelfuldt, idet tilbygningen ikke tilsvarede det projekterede.

Retten vurderede af denne årsag, at R havde handlet uagtsomt ved udøvelse af tilsynet.

Omkring spørgsmålet om hæftelsesgennembrud udtalte Retten, at A var eneejer og eneste deltager i selskabet R.

Idet A havde tilsidesat almindelige krav til tilsynsforpligtelsen på en uagtsom og erstatningspådragende måde, vurderede Retten, at der var grundlag for hæftelsesgennembrud jf. selskabslovens § 361, stk. 1.

A hæftede herefter personligt for kravet tilsvarende afhjælpningsomkostningerne, og kravet blev derfor ikke begrænses til likvidationsprovenuet.

Sagens omkostninger til det gennemførte syn & skøn og retssagen skulle endeligt afholdes af A.

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura