Rette kreditor? Kreditorskifte og overdragelse af simple fordringer

I en netop afsagt dom fra Københavns Byret slog byretten fast, at udstederen af en faktura er berettiget til at kræve betalingen, hvis der ikke kan påvises et gyldigt kreditorskifte. Sagen angik spørgsmålet om, hvem der var rette kreditor; virksomheden, der havde udstedt fakturaen eller den pågældende medarbejder, der havde udført arbejdet. Den sagen vedrørende […]