Direktør og ejer af entreprenørvirksomhed hæfter personligt for skader

Landsretten pålagde direktør og ejer af entreprenørvirksomhed at hæfte personligt for skader forårsaget på underliggende lejlighed, idet direktøren havde forsømt at tegne sædvanlig ansvarsforsikring iht. AB 92 § 8, stk. 3.   Sagen omhandlede omkostninger forbundet med genoprettelse af underboens badeværelse i forbindelse med, at flydemørtel udlagt via etageadskillelse og rørføring sivede ned til underbo […]