Bygherres ophævelse som følge af Totalentreprenørens arbejdsstandsning kendt uberettiget

  Bygherres ophævelse som følge af Totalentreprenørens arbejdsstandsning kendt uberettiget. Indholdet af staderapport og skønserklæring altafgørende. I en nyligt afsagt kendelse har Voldgiftsretten igen slået fast, at en bygherre, der tilbageholder betaling af acontobegæringer under henvisning til mangler og øvrige modkrav har bevisbyrden og risikoen for, at kapitaliseringen af mangler og øvrige krav har været […]