Bygherres ophævelse som følge af Totalentreprenørens arbejdsstandsning kendt uberettiget

Print

Bygherres ophævelse som følge af Totalentreprenørens arbejdsstandsning kendt uberettiget.
Indholdet af staderapport og skønserklæring altafgørende.

I en nyligt afsagt kendelse har Voldgiftsretten igen slået fast, at en bygherre, der tilbageholder betaling af acontobegæringer under henvisning til mangler og øvrige modkrav har bevisbyrden og risikoen for, at kapitaliseringen af mangler og øvrige krav har været korrekt, således entreprenørens efterfølgende standsning af arbejdet ikke ender med at være berettiget.

I den konkrete sag havde en Totalentreprenør på en dagligvarebutik fremsendt acontobegæring svarende til stade op til 90 % af entreprisesummen. Fakturaen havde forfald 2 uger før afleveringen og udgjorde krav på betaling af kr. 3.000.000. Bygherres eksterne rådgiver gennemgik byggeriet og fandt efter egen overbevisning mangler ved arbejdet og KS samt forventet dagbodskrav, der oversteg Totalentreprenørens tilgodehavende.

Totalentreprenøren varslede standsning som følge af den manglende betaling og standsede arbejdet 5 dage senere. I konsekvens af standsningen hævede bygherre entreprisekontrakten og indkaldte til syn og skøn/stadeforretning.

Det fulgte af skønserklæringen og Voldgiftsretten, at der i bedste fald var mangler for kr. 1 mio, hvorfor Totalentreprenørens standsning af arbejdet havde været berettiget og følgelig havde Bygherres manglende betaling og efterfølgende ophævelse været uberettiget.

Bygherre måtte betale Totalentreprenøren den fulde entreprisesum efter fradrag af mangler konstateret ved stadeforretningen. Påståede mangler, der efterfølgende blev påberåbt af bygherre, men som ikke havde været genstand for stadeforretningen og syn og skøn blev afvist som udokumenterede. Voldgiftsretten udtalte, at indholdet af skønserklæringen –særligt i en sag som denne- sædvanligvis måtte tillægges afgørende betydning medmindre der foreligger andet sikkert grundlag for at fastslå eksistensen af mangler og prissætningen heraf. Bygherres fremlæggelse af udgiftsbilag udgjorde ikke tilstrækkelig dokumentation.

Udover at fastslå, at man som bygherre ikke kan hæve en kontrakt på baggrund af en berettiget standsning (Totalentreprenøren havde 2 ud af 3 mio.kr. til gode) illustrerer kendelsen også, at man som bygherre skal være varsom med overlade vurderingen af mangler og værdien af udført arbejde til en til formålet indlejet rådgiver, der uden nødvendig skelen til parternes aftale og måske i et lidt kortsigtet forsøg på at tilfredsstille sin opdragsgiver anslår og prissætter mangler uden tilstrækkelig sagligt og fagligt grundlag.

Totalentreprenørens rådgiver havde faktisk før standsningen tilbudt at fortsætte arbejdet mod betaling af kr. 2 mio., således bygherre havde et tilbagehold på 1 mio. for påståede mangler (hvilket var meget tæt på Voldgiftsrettens resultat).

Den fejlagtige rådgivning til bygherre endte med at koste bygherre 4 måneders forsinkelse og ekstra omkostninger på ikke under 3 mio.kr. – hvortil kommer omkostningerne til Voldgiftsretten og advokater.

Spørgsmål vedrørende dommen kan rettes til advokat Michael Hasløv Stæhr.

Telefon: 70 20 19 13, e-mail: mst@hsalaw.dk

hasløv-015

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura