Entreprenør frifundet for bygherres erstatningskrav i anledning af forsinkelse

Voldgiftsretten har netop afsagt en kendelse i en sag mellem bygherre og entreprenør, hvor parterne blandt andet var uenige om ansvar for forsinkelse og bygherres ret til at kræve erstatning i anledning af entreprisens forsinkelse. I entreprisekontrakten var det under henvisning til hovedtidsplan aftalt, at mellemfrister og afleveringsfrist var behæftet med dagbod kr. 4.000 pr. […]

Stilladsfirma slap for Arbejdstilsynets bødekrav som følge af manglende faldsikring

Københavns Byret frifandt Stilladsfirmaet, da retten fandt det sandsynliggjort, at medarbejderen var instrueret tilstrækkeligt og at der blev ført passende tilsyn. Retten udtalte, at arbejdsgiver ikke kan forventes at føre tilsyn hele tiden med alle medarbejdere. For nærmere information kontakt adv. Anne Hasløv Stæhr eller adv. Michael Stæhr.