Entreprenør frifundet for bygherres erstatningskrav i anledning af forsinkelse

Print
Voldgiftsretten har netop afsagt en kendelse i en sag mellem bygherre og entreprenør, hvor parterne blandt andet var uenige om ansvar for forsinkelse og bygherres ret til at kræve erstatning i anledning af entreprisens forsinkelse.

I entreprisekontrakten var det under henvisning til hovedtidsplan aftalt, at mellemfrister og afleveringsfrist var behæftet med dagbod kr. 4.000 pr. dag pr. frist.

Det var derudover i kontrakten aftalt, at ”selvom der er fastsat dagbod, kan bygherre rejse erstatningskrav for forsinkelse udover dagbodens beløb, såfremt bygherre lider tab større end dagbøderne”

Under sagen havde bygherre alene opgjort et erstatningskrav i anledning af forsinkelsen svarende til merudgifterne forbundet med forlænget stilladsleje. Bygherre havde altså ikke gjort dagbøder gældende.

Bygherres udgifter til stilladsleje udgjorde beløb under den aftalte dagbod kr. 4.000 pr dag, hvorfor Voldgiftsretten afviste bygherres krav allerede fordi bygherre efter aftalens ordlyd kun kunne gøre erstatningskrav gældende, ”såfremt bygherre lidt tab større end dagbøderne”

Bygherres erstatningskrav i anledning af skader på ejendommen, mangler ved arbejdet og tømning af container blev ligeledes afvist som følge af manglende dokumentation og bevissikring.

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura