Undgå misbrug af cvr-registreringer

I den seneste tid er der i medierne omtalt flere tilfælde, hvor der er foretaget uberettigede ændringer i virksomheders CVR-registreringer. Dette er bl.a. et udslag af, at det er relativt let at tilgå samt ændre selskabsoplysninger i CVR-registret. Der er dog mulighed for at dæmme op for sådant misbrug ved at få passwordbeskyttelse af den […]

Rette kreditor? Kreditorskifte og overdragelse af simple fordringer

I en netop afsagt dom fra Københavns Byret slog byretten fast, at udstederen af en faktura er berettiget til at kræve betalingen, hvis der ikke kan påvises et gyldigt kreditorskifte. Sagen angik spørgsmålet om, hvem der var rette kreditor; virksomheden, der havde udstedt fakturaen eller den pågældende medarbejder, der havde udført arbejdet. Den sagen vedrørende […]