Entreprenør fik medhold i krav på tidsfristforlængelse og godtgørelse og blev frifundet for Bygherres krav vedrørende mangler og færdiggørelse

En teknik-entreprenør rejste overfor Bygherre krav på tidsfristforlængelse og økonomisk godtgørelse svarende til forlænget byggeplads i de 7 måneder byggeriet, ubestridt, var forsinket i forhold til kontrakttidsplanen. Blandt andet grundet omfattende miljøsaneringsarbejder blev renovering af en skole forsinket i 7 måneder. Bygherre gjorde gældende, at forsinkelsen skyldtes Entreprenørens egen manglende bemanding og ledelse og derudover […]

Stilladsfirma frifundet for bødekrav

Et stilladsfirma blev frifundet af Landsretten for bødekrav, efter at være blevet dømt for ansattes ulovlige brug af hejs. I forbindelse med et stormvarsel op til en weekend blev et stilladssjak sendt ud for at sikre stilladser og i den forbindelse flytte stilladsdele fra taget i 4. sals højde og ned på jorden. Ved ankomst […]