Entreprenør fik medhold i krav på tidsfristforlængelse og godtgørelse og blev frifundet for Bygherres krav vedrørende mangler og færdiggørelse

Print

En teknik-entreprenør rejste overfor Bygherre krav på tidsfristforlængelse og økonomisk godtgørelse svarende til forlænget byggeplads i de 7 måneder byggeriet, ubestridt, var forsinket i forhold til kontrakttidsplanen.

Blandt andet grundet omfattende miljøsaneringsarbejder blev renovering af en skole forsinket i 7 måneder. Bygherre gjorde gældende, at forsinkelsen skyldtes Entreprenørens egen manglende bemanding og ledelse og derudover at Entreprenøren ikke tilstrækkeligt klart havde fremsat krav om tidsfristforlængelse og godtgørelse jf. AB 92 § 24 stk. 3.

Voldgiftsretten fandt, at uagtet der ikke var reklameret efter AB 92 § 24 stk. 3 havde Entreprenøren krav på tidsfristforlængelse og dermed godtgørelse idet Bygherre ikke kunne have været i tvivl om, at Entreprenøren ønskede tidsfristforlængelse og økonomisk kompensation.

Bygherre havde i samme sag rejst modkrav i anledning af nogle af Bygherre afholdte omkostninger til diverse mangler og færdiggørelse af Entreprenørens arbejde. Som dokumentation for manglerne forelå udover en reklamation kun fakturaer vedrørende udgifternes afholdelse, hvilket efter Voldgiftsrettens opfattelse ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation for, at der skulle være mangler ved Entreprenørens arbejde.

Entreprenøren blev herefter frifundet for de af Bygherre rejste krav og havde dermed krav på betaling af den tilbageholdte rest-entreprisesum og krav vedrørende forlænget byggeplads. Læs mere om vores vores ydelser indenfor byggejura, voldgifts- og retssager.

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura