Krav ikke forældet som følge af sammenhæng mellem skønserklæringer – vedrørende forskellige mangler

En ejerforening havde inden forældelsesfristens udløb begæret syn og skøn vedrørende én type mangler ved ejerforeningens faste ejendom, hvorefter der den 15.11.2010 blev afgivet skønserklæring vedrørende disse forhold. Den 31.10.2011 blev der afgivet ny skønserklæring vedrørende en anden type mangler vedrørende samme faste ejendom. Den 21.03.2012 blev der anlagt sag ved Københavns Byret vedrørende forholdene […]