Sidste chance for salg af forældrekøbte boliger til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering!

Print

I 2. kvartal 2019 ventes de nye skattevurderinger af boliger over hele landet, og herefter forsvinder fordelen ved de nuværende skatteregler i forhold til salg til nærtstående. I øjeblikket kan man ved hjælp af værdiansættelsescirkulæret fra 1982 overdrage en forældrekøbt bolig til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering, der i øjeblikket ikke er blevet justeret siden år 2010, mens salgspriserne i særligt de store byer er steget markant.

Rigtig mange er allerede opmærksomme på ændringerne i reglerne, hvorfor salget af forældrekøbte boliger i år slår rekorder.

Med de nye regler vil der være mulighed for at overdrage fast ejendom til nærtstående til 20 % under den nye vurdering. Den nye vurdering ventes nogenlunde at tilsvare markedsværdien for boliger, og derfor vil det i mange tilfælde være betydeligt sværere for nærtstående at have mulighed for at opnå lån til boligen. Det er vigtigt at holde sig for øje, at de 20 % skal ses i sammenhæng med markedsværdien på boligen!

Derfor gælder det om at slå til hurtigst muligt, hvis man ønsker at begunstige sine børn med en forældrekøbt bolig til en pris, der ligger langt under markedsværdierne og samtidigt undgå at betale avanceskat af en eventuel fortjeneste!

Kontakt Peter Albeck Stæhr på ps@hsalaw.dk eller telefon 27 85 18 74 for råd og vejledning til en overdragelse af et forældrekøb inden de nye reglers ikrafttræden.

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura