Bygherres ophævelse af entrepriseaftale uberettiget

Voldgiftsretten har i nyligt afsagt kendelse dømt bygherres ophævelse af entrepriseaftale for uberettiget og frifandt desuden entreprenøren for større dagbodskrav. Mangelkrav fra bygherres side desuden afvist som udokumenteret. Entreprisen vedrørende renovering og ombygning af en større ejendom var ubestridt forsinket 11 måneder på tidspunktet for ophævelsen. Entreprenøren havde undervejs gjort gældende, at forsinkelsen i det […]

Bygherres ophævelse som følge af Totalentreprenørens arbejdsstandsning kendt uberettiget

  Bygherres ophævelse som følge af Totalentreprenørens arbejdsstandsning kendt uberettiget. Indholdet af staderapport og skønserklæring altafgørende. I en nyligt afsagt kendelse har Voldgiftsretten igen slået fast, at en bygherre, der tilbageholder betaling af acontobegæringer under henvisning til mangler og øvrige modkrav har bevisbyrden og risikoen for, at kapitaliseringen af mangler og øvrige krav har været […]