Bygherres ophævelse af entrepriseaftale uberettiget

Print

Voldgiftsretten har i nyligt afsagt kendelse dømt bygherres ophævelse af entrepriseaftale for uberettiget og frifandt desuden entreprenøren for større dagbodskrav. Mangelkrav fra bygherres side desuden afvist som udokumenteret.

Entreprisen vedrørende renovering og ombygning af en større ejendom var ubestridt forsinket 11 måneder på tidspunktet for ophævelsen. Entreprenøren havde undervejs gjort gældende, at forsinkelsen i det væsentligste skyldtes manglende projektafklaringer vedrørende bl.a  opbygning af nyt etagedæk og gulvkonstruktion. Derudover var den altanentreprisen end ikke påbegyndt på tidspunktet for aftalens ophævelse.

Da entreprisen for så vidt angik bygningsarbejdet med ca. 10 måneders forsinkelse endelig blev del-afleveret opgjorde bygherre dagbodkravet til kr. 720.000 og meddelte efterfølgende entreprenøren, at restentreprisen (altanentreprisen) ville blive ophævet.

Bygherres advokat varslede denne ophævelse af entrepriseaftale, med henvisning til afhjælpning af resterende mangler, men 1 uge senere ophævede bygherre restentreprisen under henvisning til den væsentlige forsinkelse af altanentreprisen, der på daværende tidspunkt ikke var påbegyndt.

Voldgiftsretten kommenterede ikke direkte på den manglende overensstemmelse mellem begrundelsen for hævevarslet og begrundelse for selve ophævelsen –der jo i sagens natur bør være samstemmende (AB 92 § 40)- men konstaterede blot, at der ikke ud fra en samlet vurdering fandtes at foreligge væsentlig misligholdelse. –der havde blandt andet i ugerne op til ophævelsen været fornyede drøftelser mellem bygherre og entreprenør vedrørende den endelige udformning af altanerne, hvorfor entreprenøren naturligt nok vægrede sig  ved at igangsætte produktionen.

I anledning af den uberettigede ophævelse blev entreprenøren tilkendt erstatning efter princippet i AB92 § 14 stk. 5, hvorefter entreprenøren blev tilkendt beløb svarende til den dokumenterede difference mellem entreprenørens salgspris jf. entrepriseaftalen og indkøbsprisen på altanentreprisen. (konkret svarende til DB krav på 30 %.)

For så vidt angår dagbodskravet lagde Voldgiftsretten til grund, at entreprisen, der skulle have været afleveret i november 2017, først blev afleveret september 2018 –dog uden altaner. Bygherre havde i den periode 8-9 gange fastholdt dagsbodskravet og opgjort dette i ”runde tal” –dog uden at redegøre nærmere for  regningsgrundlaget. Om end etagedækket og gulvkonstruktionen måske havde været bygbar allerede i december 2017 var der efterfølgende –med og uden advokater- gentagne møder og drøftelser omkring netop den endelige udformning af etagedæk og gulv, der således først i juli 2018 blev endeligt fastlagt.

Ud fra en ”samlet vurdering” fandt Voldgiftsretten ikke at betingelserne for at kræve dagbod var tilstede.

Bygherres krav på erstatning af udgifterne til afhjælpning af mangler afvist som udokumenterede, da entreprenøren afviste, at der skulle have været flere mangler, og da der ikke havde været gennemført syn og skøn herom.


Har du behov for assistance til en sag kontakt Advokat (H), Michael Stæhr.

Telefon: 29 25 31 16 Email: mst@hsalaw.dk

hasløv-015

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura