Anlægsentreprenør frifundet i voldgiftsretten for bygherres erstatningskrav som følge forsinkelse

Print

Bygherre havde påstået entreprenøren dømt til at betale kr. 2 mio i erstatning fordi anlægsentreprisen var blevet forsinket næsten 4 år. Tabet opgjort som differencen i salgspris 2007 og 2011. Entreprenøren frifundet da det ikke fandtes godtgjort, at der var hjemmel til krav om erstatning i entreprisekontrakten. Entreprenøren fik derudover medhold i krav på betaling af diverse ekstrarbejder.

For nærmere information kontakt adv. Michael Stæhr.

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura