April måneds 3 domme

Underentreprenør havde krav på betaling af arbejde udført i regning Retten i Lyngby har ved dom af 17. marts 2022 fastslået, at en underentreprenør har krav på betaling for arbejde udført i regning trods hovedentreprenørens påstand om, at der mellem parterne var indgået en aftale om fast pris.  I den konkrete sag udførte underentreprenøren facadearbejder […]

Hvem har retten til det udarbejdede projekt?

Når en kunde får udført arbejde af en glarmester, hænder det, at der opstår uenighed om, hvem der har retten til henholdsvis det udarbejdede projektmateriale og det færdige projekt, f.eks. den nye tilbygning. Læs hvad Per har skrevet om dette i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 1/2021. Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. […]

Mangler: Skal de udbedres? Hvis ja, hvornår?

mangler

Advokat Per Setholm-Johansen hjælper Glarmesterlauget og dets medlemmer med besvarelse og håndtering af juridiske spørgsmål inden for bl.a. entrepriseret og udbudsret. Derudover skriver Per artikler om byggejura til Fagbladet Glas. Nedenfor findes artiklen fra Fagbladet GLAS 4/2020. Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld. Hvis der er mangler ved glarmesterens arbejde, er det klare udgangspunkt, at glarmesteren har […]