Hvem har retten til det udarbejdede projekt?

Print

Når en kunde får udført arbejde af en glarmester, hænder det, at der opstår uenighed om, hvem der har retten til henholdsvis det udarbejdede projektmateriale og det færdige projekt, f.eks. den nye tilbygning.

Læs hvad Per har skrevet om dette i den seneste udgave af Fagbladet GLAS 1/2021.

Teksten nedenfor er kopieret fra artiklen for læsbarhedens skyld.

Ophavsretsloven

Hvis glarmesteren har stået for både projektering og udførelse af tilbygningen, opnår bygherre ved betaling af kontraktsummen brugsret til bygningen. Derimod forbliver ejendomsretten til projektmaterialet hos glarmesteren, jf. ophavsretsloven. Faktisk er det således, at glarmesterens arbejde fra den første skitse, over detaljetegninger til den færdigbyggede tilbygning er beskyttet af op- havsretsloven, idet bygherres betaling af kontraktsummen således udelukkende er betaling for glarmesterens arbejds- proces og det færdige resultat.

“Faktisk er det således, at glarmesterens arbejde fra den første skitse, over detaljetegninger til den færdigbyggede tilbygning er beskyttet af ophavsretsloven”

Dette betyder bl.a., at bygherre ikke må sælge projektmaterialet videre eller opføre en identisk til- bygning et andet sted, medmindre det måtte være aftalt med glarmesteren.

I ophavsretsloven er der ikke noget krav om, hvor stort eller småt glarmesterens arbejde skal være for at være beskyttet. Derved kan alt fra små byggetekniske eller arkitektoniske detaljer til hele tilbygninger, glaspartier og huse have ophavsretlig beskyttelse.

Det afgørende for, om arbejdet er beskyttet af ophavsretsloven er, om arbejdet har såkaldt ”værks- højde”. Det er ikke fastdefineret, hvad dette indebærer men betyder, at arbejdet skal have et vist personligt præg, hvor det bl.a. vurderes, om det ”skaberen” har lavet kan anses for at være resultatet af en selvstændig skabende indsats. Sagt på mere jævnt dansk skal ”skaberen” selv have udtænkt den pågældende løsning, hvorved ren copy/paste og ”efterabning” således ikke er beskyttet.

Overtræder bygherre op- havsretsloven, vil bygherre kunne blive straffet med bøde, fængsel og erstatning alt afhængig af overtrædelsens karakter og grovhed.

Det udarbejdede projekt samt materiale og løsninger kan endvidere være beskyttet af andre såkaldte eneretslove:

Patentloven
For at være beskyttet af patentloven skal der være tale om en nyhed eller en opfindelse, som er løsning på et teknisk problem. Det kan f.eks. være låsesystemer til skydedøre samt åbne- og lukkemekanismer på tag- vinduer.

Designloven
Designloven vedrører udseende. Således kan vinduers og døres ydre form og fremtoning i øvrigt være beskyttet af designloven.

TEKST
PER SETHOLM-JOHANSEN,
ADVOKAT

Mobil: 30 84 35 16

E-mail: psj@hsalaw.dk

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura