Rette kontraktspart – personen eller selskabet?

Sagen drejede sig om, hvorvidt det var indehaver og direktør eller entreprenørvirksomheden, der havde indgået aftale med underentreprenøren, og således hvem der hæftede for underentreprenørens krav.

Direktør hæftede personligt for skader

Direktør og ejer af entreprenørvirksomhed hæftede personligt for skader forårsaget på underliggende lejlighed, da flydemørtel udlagt via etageadskillelse og rørføring sivede ned til underbo og beskadigede vægge og gulve.

Personlig virksomhed eller selskab

Mange kom under finanskrisen i klemme med de personligt drevne virksomheder. Konkurserne har ikke bare kostet virksomheden, men også personerne bag og familien dyrt i form af, at de måtte gå fra hus og hjem. Om end vi så småt er ude på den anden side af krisen, er det måske tid til at overveje […]

Undgå misbrug af cvr-registreringer

I den seneste tid er der i medierne omtalt flere tilfælde, hvor der er foretaget uberettigede ændringer i virksomheders CVR-registreringer. Dette er bl.a. et udslag af, at det er relativt let at tilgå samt ændre selskabsoplysninger i CVR-registret. Der er dog mulighed for at dæmme op for sådant misbrug ved at få passwordbeskyttelse af den […]

Dagbodskrav – Frist For Fremsættelse

Til regulering af entreprenørens hæftelse ved ansvarspådragende forsinkelse af entreprisen foretrækker mange bygherrer en dagbodsklausul i stedet for alternativet, som er erstatning efter dansk rets almindelige regler. Bygherres præference er ofte baseret på ønsket om en lettere adgang til at opgøre tabet og en forestilling om, at dagbodskravet nærmest er en garanti for økonomisk kompensation […]