BOLIGFORENINGER MED FORBRUGERSTATUS?

Når bygherre er forbruger har man som hoved-eller totalentreprenør overfor sine underentreprenører en udfordring i forhold til det i AB92 og ABT 93 normalt gældende 5 års-ansvar i § 36 og voldgiftsklausulen i § 47.  Når bygherre er forbruger har de fleste entreprenører efterhånden vænnet sig til, at man som entreprenør ikke længere kan aftale 5 års ansvar (AB […]

Direktør hæftede personligt for skader

Direktør og ejer af entreprenørvirksomhed hæftede personligt for skader forårsaget på underliggende lejlighed, da flydemørtel udlagt via etageadskillelse og rørføring sivede ned til underbo og beskadigede vægge og gulve.

Hovedentreprenør samme krav på betaling af ekstraarbejder som underentreprenøren

I en netop afsagt kendelse fra Voldgiftsnævnet for  Bygge- og Anlægsvirksomhed slog Voldgiftsretten fast, at hovedentreprenøren på et større industribyggeri i medfør af AB 92 § 2 stk. 2., havde samme krav på betaling af ekstraarbejder overfor bygherre som underentreprenøren havde overfor hovedentreprenøren. Voldgiftssagen angik spørgsmålet om, hvorvidt brandmaling af stålkonstruktionerne var indeholdt i stålentreprisen eller skulle honoreres […]

Skærpede krav til vedtagelse af AB 92 ift. private forbrugere

 AB 92 indgår i vidt omfang i entrepriseaftaler om bygge- og anlægsarbejder, men skal som det altovervejende udgangspunkt være aftalt mellem parterne for at være gældende. Det fremgår imidlertid ikke af AB 92, hvor meget der skal til, førend AB 92 skal anses for at være aftalt mellem parterne. Disse vedtagelseskrav har henholdsvis domstolene og […]