Direktør og ejer af entreprenørvirksomhed hæfter personligt for skader

Landsretten pålagde direktør og ejer af entreprenørvirksomhed at hæfte personligt for skader forårsaget på underliggende lejlighed, idet direktøren havde forsømt at tegne sædvanlig ansvarsforsikring iht. AB 92 § 8, stk. 3.   Sagen omhandlede omkostninger forbundet med genoprettelse af underboens badeværelse i forbindelse med, at flydemørtel udlagt via etageadskillelse og rørføring sivede ned til underbo […]

Direktør hæftede personligt for skader

Direktør og ejer af entreprenørvirksomhed hæftede personligt for skader forårsaget på underliggende lejlighed, da flydemørtel udlagt via etageadskillelse og rørføring sivede ned til underbo og beskadigede vægge og gulve.

Rådgivningsaftalen – husk selvrisikoen…

Et par nyligt afsluttede erstatningssager viser, at man som kunde hos en rådgiver i forbindelse med en aftale om teknisk rådgivning og bistand bør ofre større opmærksomhed på størrelsen af den selvrisiko, der er tilknyttet den pågældende rådgivers ansvarsforsikring og ikke kun størrelsen af det dækningsmaksimum, der normalt fokuseres på. De færreste interesserer sig synderligt […]