Entreprenør frifundet for bygherres erstatningskrav i anledning af forsinkelse

Voldgiftsretten har netop afsagt en kendelse i en sag mellem bygherre og entreprenør, hvor parterne blandt andet var uenige om ansvar for forsinkelse og bygherres ret til at kræve erstatning i anledning af entreprisens forsinkelse. I entreprisekontrakten var det under henvisning til hovedtidsplan aftalt, at mellemfrister og afleveringsfrist var behæftet med dagbod kr. 4.000 pr. […]

Udtalelser på Facebook gruppe kunne ikke medføre godtgørelse

Injurierende udtalelser på Facebook gruppe fandtes ikke at kunne medføre godtgørelse eller omkostninger til dækning af publicering af dom I en nyligt afsagt dom fra Retten i Hillerød, blev det slået fast, at selvom udtalelser var injurierende, var der ikke grundlag for godtgørelse af tort og dermed ikke nogen økonomisk vinding for sagsøgerne ved sagen. […]

Direktør hæftede personligt for skader

Direktør og ejer af entreprenørvirksomhed hæftede personligt for skader forårsaget på underliggende lejlighed, da flydemørtel udlagt via etageadskillelse og rørføring sivede ned til underbo og beskadigede vægge og gulve.