Rådgivers ansvar for manglende tilsyn og hæftelsesgennembrud

Retten i Helsingør har i en nyligt afsagt dom slået fast, at rådgiver (R) hæfter for utilstrækkeligt tilsyn med entreprenørens (E) arbejde, og at denne hæftelse ikke nødvendigvis begrænses af til et likvidationsprovenu efter lukning af arkitektvirksomheden (ApS). I år 2011 fik bygherre (BH) opført en tilbygning til deres private hus, som R tegnede, og […]

Nordjysk Entreprenør frifundet for stort bødekrav fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet observerede under rutinebesøg på byggepladsen en medarbejder i færd med at afkorte et forskallingsbrædt,  i det den pågældende medarbejder anvendte en to-håndsbetjent stiksav med 1 hånd imens han med den anden hånd fastholdte selve brædtet.   Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at det for medarbejderen med 6-7 års erfaring var rutinearbejde at anvende […]

Direktør hæftede personligt for skader

Direktør og ejer af entreprenørvirksomhed hæftede personligt for skader forårsaget på underliggende lejlighed, da flydemørtel udlagt via etageadskillelse og rørføring sivede ned til underbo og beskadigede vægge og gulve.