Totalentreprenør og projektudvikler frifundet

Print
Totalentreprenør og projektudvikler frifundet for krav om mangler ved dampspærrer og værditab som følge af kosmetiske mangler/afvigelser fra prospektet.

 

Totalentreprenør og projektudvikler er netop ved retten frifundet for krav fra 8 købere af rækkehuse i anledning af mangler ved husene i form af gennemborede dampspærrer og store revner mellem vægge og lofter.

De 8 købere havde i 2007-2008 på projektstadiet købt rækkehus/klyngehus af totalentreprenøren, der også stod for projektet som projekt udvikler og sælger. Rækkehusene var bl.a. udført  med en gennemgående tagkonstruktion udført som lukket tagkassette.

Efter indflytningen viste det sig, at tag kassetten særligt i vinterhalvåret, som følge af den ændrede relative luftfugtighed ude og inde, trak sig sammen (krummede) med den konsekvens, at taget indvendigt løftede sig fra de indvendige gipsvægge efterladende en revne mellem væg og loft på 1-2 cm. I sommerhalvåret var revnerne knap så synlige og i enkelte tilfælde helt væk.

Der blev under sagen gennemført syn og skøn, der konstaterede, at problemet med den lukkede tagkassette for så vidt ikke kunne løses (uden total nedbrydning og genopbygning), men at der som udgangspunkt kun var tale om et kosmetisk problem. Kosmetisk kunne problemet ifølge skønsmanden dog løses ved etablering af skyggelister,  der kunne udføres for ca 10.000 kr. pr. hus.

En under sagen som skønsmand udmeldt ejendomsmægler udtalte, at afhjælpningen af de kosmetiske gener ved montering af skyggelister ville indebære en værdiforringelse ved et salg svarende til 200.000 kr. pr. hus.

I forbindelse med det gennemførte syn og skøn blev det tillige konstateret, at der ved udførelsen af den indvendige forskalling var anvendt for lange skruer, hvilket resulterede i en gennemboring af den i tagkassetten udførte dampspærre. I alt var dampspærren gennemboret 70-80 steder pr. hus.

De 8 købere nedlagde påstand om erstatning på i alt kr. 2.000.000 svarende til værdiforringelsen ved henholdsvis skyggelister (kr. 200.000 pr. hus) og oplysningen om den ødelagte dampspærre (kr. 50.000 pr. hus).

Totalentreprenøren/sælger påstod frifindelse og fastholdte, at de påtalte mangler var kosmetiske og kunne løses ved montering af skyggelister, hvilket var blevet tilbudt alle 8 købere. Retten frifandt totalentreprenøren med henvisning til, at der for så vidt angik revner/skyggelister var tale om en kosmetisk mangel, der måtte betragtes som så bagatelagtig, at køberne –der havde købt på projektstadiet-  måtte tåle en sådan afvigelse fra de ellers rene og arkitektoniske linjer projektet var solgt på –og udført med. For så vidt angik de konstaterede mangler i form af gennemboring af dampspærren lagde retten på baggrund af skønserklæringen til grund, at der var tale om en håndværksmæssig mangel, men af teoretisk og akademisk interesse, idet dampspærren netop var konstrueret til at håndtere de eventuelle fugtmængder, der måtte opstå som følge af perforeringerne. Der var således ikke tale om en retlig relevant mangel.

For yderligere information kontakt 

mst

Michael Hasløv Stæhradvokat (H)

Har du spørgsmål til artiklen, eller ønsker du at drøfte en lignende sag, kan der rettes henvendelse til artiklens forfatter:

Finder du artiklens indhold relevant for andre? 
Del via dit fortrukne medie her:

Facebook
LinkedIn
Email

Abonnér på vores nyhedsbrev

og hold dig opdateret på det seneste inden for byggejura